Maand: januari 2017

VRIJE KEUZE VOOR ADVISEUR / ADVOCAAT BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

LET OP !     VRIJE KEUZE VOOR ADVISEUR / ADVOCAAT BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Procedures bij het UWV en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures vallen ook onder de vrije advocatenkeuze. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU vandaag geoordeeld in twee Nederlandse zaken.

Wergevers krijgen compensatie

Werkgevers krijgen compensatie als zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen. Werkgevers krijgen compensatie wanneer zij bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen. Het kabinet is van mening dat door het betalen van

Quick scan

Quick scan U heeft geen behoefte aan uitvoerige juridische bespiegelingen, maar aan een kort en bondig advies? In die situaties biedt een quick scan uitkomst. De advocaten en juristen van Maasstad Advocatuur zijn erin getraind uw situatie snel te doorzien en

TEST TEKST...

In het Archief