Auteur: Ted Tan

VRIJE KEUZE VOOR ADVISEUR / ADVOCAAT BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

LET OP !     VRIJE KEUZE VOOR ADVISEUR / ADVOCAAT BIJ RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Procedures bij het UWV en bestuursrechtelijke bezwaarprocedures vallen ook onder de vrije advocatenkeuze. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU vandaag geoordeeld in twee Nederlandse zaken.

Wergevers krijgen compensatie

Werkgevers krijgen compensatie als zij bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen. Werkgevers krijgen compensatie wanneer zij bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen. Het kabinet is van mening dat door het betalen van

Quick scan

Quick scan U heeft geen behoefte aan uitvoerige juridische bespiegelingen, maar aan een kort en bondig advies? In die situaties biedt een quick scan uitkomst. De advocaten en juristen van Maasstad Advocatuur zijn erin getraind uw situatie snel te doorzien en

Wat doe het nieuwe ontslagrecht voor jou bedrijf?

In tegenstelling tot de huidige kantonrechtersformule kent de transitievergoeding die met ingang van 1 juli 2015 in werking treedt geen nuance. Als de werknemer maar twee jaar of langer in dienst is geweest en er geen sprake is van ernstig

Wat betekenen de wijzigingen per 1 juli 2015 voor jou en je bedrijf? Een voorbeeld

In tegenstelling tot de huidige kantonrechtersformule kent de transitievergoeding die met ingang van 1 juli 2015 in werking treedt geen nuance. Als de werknemer maar twee jaar of langer in dienst is geweest en er geen sprake is van ernstig

Alert Nieuw Ontslagrecht

Alert Nieuw Ontslagrecht Wijzigingsvoorstel WWZ inzake opheffing onbedoelde effecten transitievergoeding Op 24 februari 2015 zond de minister van SZW een voorstel tot wijziging van de transitievergoeding aan de Tweede Kamer. Dit wijzigingsvoorstel is opgenomen in de Tweede nota van wijziging

TEST TEKST...

In het Archief