ERFRECHT

Erfrecht

​Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. De nabestaanden worden niet alleen geconfronteerd met het verlies van een dierbare, maar ook met het erfrecht. Vragen die kunnen spelen ten aanzien van het erfrecht. Vele vragen kunnen ten aanzien van het erfrecht spelen, zoals: Is er een testament? Zal ik de nalatenschap aanvaarden of verwerpen? Wat is mijn erfenis en wanneer krijg ik mijn erfenis? Wie gaat de nalatenschap afwikkelen? Wat is de rol van een executeur? Wat zijn de gevolgen van onterving? Ik heb recht op een legitieme portie, maar waar heb ik dan recht op? Op deze, en vele andere vragen kunnen wij u een antwoord geven en adviseren.

Daarnaast kunnen er problemen voordoen gedurende de afwikkeling of bij de verdeling van de nalatenschap. Mogelijke problemen kunnen zijn: een verschil van mening of onduidelijkheid over de inhoud van het testament; een conflict tussen de executeur en een of meerdere erfgenamen; er is een erfgenaam die niet wil meewerken aan de verdeling; de erfgenamen krijgen van de executeur of andere erfgenamen niet de benodigde informatie; onenigheid over schenkingen/giften die voor het overlijden door de overledene zijn gedaan; er bestaat onenigheid over de waarde van goederen; er is een erfgenaam die spullen achter houdt.