INCASSO EN BESLAGRECHT

Incasso en beslagrecht

De incasso-advocaat. Vrijwel iedere onderneming heeft te kampen met wanbetalers. In het huidige economische klimaat blijven facturen vaak langer onbetaald waardoor de liquiditeitspositie van ondernemingen flink onder druk komt te staan.

Hoe is een en ander geregeld in uw algemene voorwaarden en hoe gaat u om met slecht (of zelfs niet) betalende klanten? Incasseert u zelf, schakelt u een deurwaarder in of wendt u zich tot een advocaat? Wij adviseren het laatste. Het is vaak een lastige positie waarin u als schuldeiser verkeert. Aan de ene kant wilt u de goede relatie met uw klant niet onder druk zetten, maar aan de andere kant hebt u wel (dringend) behoefte aan liquide middelen, aangezien u zelf wel uw debiteuren tijdig voldoet.

Een incasso-advocaat kan u hierbij helpen en beschikt over juridische mogelijkheden waarover een “gewoon” incassobureau niet beschikt.. Een incasso-advocaat kan eenvoudig en op korte termijn bij de rechtbank verlof vragen om beslag te doen leggen onder uw debiteur.Zo kan een incasso-advocaat beslag laten leggen op schepen, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken en vorderingen.

Beslag is vaak een effectief middel om op vlotte wijze uw vordering geïncasseerd te krijgen. In overleg wordt vooraf de strategie bepaald.Ook kan een incasso-advocaat, anders dan een incasso-bureau, een faillissementsaanvraag indienen. Dit is een zeer zwaar middel jegens wanbetalers. En natuurlijk zijn incasso-advocaten bevoegd om te procederen voor de rechtbank. Anders dan bij incasso-bureaus of deurwaarders gelden daarbij geen beperkingen. Maasstad Advocatuur heeft veel ervaring in de incasso-praktijk. Desgewenst kunnen speciale en gunstige tariefafspraken worden gemaakt. Graag informeren wij u nader hierover.