INCASSO TARIEVEN

Incasso-tarieven MAASSTAD Advocatuur

Buitengerechtelijke incassokosten (voorafgaand aan een procedure)

Honorarium € 0,00

de incassokosten trachten wij te verhalen op uw debiteur

Algemene dossierkosten € 50,00 (excl. BTW)

In iedere zaak wordt per dossier een vast bedrag van € 50,= in rekening gebracht ter dekking van algemene kosten

Gerechtelijke incassokosten (vanaf het moment dat een procedure wordt gestart)

Honorarium de hoogte van het honorarium is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Voor aanvang krijgt u altijd een exacte opgave van de kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het is, naast een uurtarief, ook mogelijk een vast tarief (fixed fee) af te spreken. Uw wensen staan hierbij voorop, vraag ons om een offerte!

Griffierecht Griffierecht is het bedrag dat aan de rechtbank betaald dient te worden. De hoogte van het griffierecht is onder meer afhankelijk van de hoogte van de vordering. Per zaak krijgt u vooraf een exacte opgave van de hoogte van het griffierecht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan (te vinden op www.rechtspraak.nl).

Aanvragen faillissement van uw debiteur (optioneel)

Indienen en opstellen van het request, waarbij alle relevante dossierstukken zoveel mogelijk door opdrachtgever worden aangeleverd: vraag offerte voor een vast tarief (fixed fee);
Indien er na indiening gecorrespondeerd moet worden met de wederpartij (of een gemachtigde van de wederpartij), bijv. schikkingsonderhandelingen etc., geldt een vast tarief (fixed fee).
Indien er na indiening van het rekest niet tussentijds gecorrespondeerd is met de wederpartij en er een zitting bijgewoond dient te worden, geldt het totaaltarief voor alle verrichte werkzaamheden tot dan toe (rechtbank Rotterdam / Den Haag). Voor alle overige arrondissementen geldt voornoemd tarief plus een opslag van € 0,25 per kilometer als vergoeding voor reiskosten en reistijd.
Indien er na indiening van het rekest wel tussentijds gecorrespondeerd is met de wederpartij en er een zitting bijgewoond dient te worden, geldt het totaaltarief voor alle verrichte werkzaamheden tot dan toe  (sub 2) plus sub 1 (rechtbank Rotterdam / Den Haag). Voor alle overige arrondissementen gelden voornoemde tarieven plus een opslag van € 0,25 per kilometer als vergoeding voor reiskosten en reistijd.
Per aanhoudingsverzoek geldt eveneens een tarief.
Een en ander exclusief externe kosten (deurwaarder, portikosten, KvK etc.), alsmede exclusief griffierecht (vanaf € 285,00).

Conservatoir beslag (voor of tijdens de procedure) (optioneel)

Voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift tot het leggen van beslag berekenen wij een standaard tarief.

Griffierecht Griffierecht is het bedrag dat aan de rechtbank betaald dient te worden. De hoogte van het griffierecht is onder meer afhankelijk van de hoogte van de vordering. Per zaak krijgt u vooraf een exacte opgave van de hoogte van het griffierecht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan (te vinden op www.rechtspraak.nl).

Vraag een offerte om ons uw onbetaalde vorderingen te laten innen, tegen een vooraf overeengekomen vast tarief dus.

U kunt ons bereiken op 010-4120600. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.