MEDIATION B2B

Mediation B2B

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict op basis van wederzijdse belangen. Een mediator schrijft geen oplossing voor en neemt ook geen standpunt in over het conflict. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces en brengt communicatie (weer) op gang. De mediator heeft geen eigen belang bij de oplossing en zal ook geen partij kiezen voor een van de partijen. Alle beslissingen worden door uzelf genomen. De belangrijkste kenmerken van mediation zijn:

  • vrijwilligheid;
  • vertrouwelijkheid;
  • efficiëntie;
  • kostenbesparing.

Procesbegeleiding Mediation omvat tevens procesbegeleiding waarbij complexe besluitvormingsprocessen door een onafhankelijke professional worden begeleid. Partijbegeleiding. Het bijstaan van een partij (al dan niet in het bijzijn van advocaten) in een mediation of onderhandeling met de focus op het bereiken van een oplossing. Deal mediation is een vorm van mediation die in Nederland nog niet algemeen bekend is. Bij deal mediation worden onderhandelingen gevoerd onder leiding van een onafhankelijke mediator. Er wordt ook wel gesproken over mediation zonder conflict.

mfn-logo

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities (klik op het logo voor meer informatie).

Zowel Ilona als Ted zijn MfN-Register Mediators.