ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht

Maasstad Advocatuur heeft ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen. De dienstverlening van Maasstad Advocatuur strekt zich uit van het adviseren bij, oplossen van of zonodig procederen in ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke geschillen tot het adviseren bij en begeleiden van fusies en overnames.Ondernemingsrecht is veelomvattend.Er komt veel kijken bij een onderneming en het drijven van een onderneming. Het ondernemingsrecht is dan ook veelomvattend.

Ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot (de uitoefening van) een onderneming, zoals het recht met betrekking tot de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend, de structuur van een onderneming (waaronder medezeggenschap en toezicht), alsmede enkele bijzondere rechtsgebieden als samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie.

De dienstverlening van Maasstad Advocatuur is breder. Onze dienstverlening aan ondernemingen gaat verder dan alleen op het vlak van ondernemingsrecht. U kunt bij Maasstad Advocatuur terecht voor ondersteuning en begeleiding bij, en advies over onder meer: fusies en overnames (overdracht van aandelen en overdracht van activa/passiva); joint ventures; management buy-outs; herstructurering van de onderneming en/of het concern; financiële problemen van de onderneming en doorstart; aansprakelijkheid van de onderneming of bestuurders; geschillen tussen de aandeelhouders; ondernemingsrechtelijke geschillen en procedures (corporate litigation); alle mogelijke arbeidsrechtelijke vraagstukken en problemen, waaronder individueel en collectief ontslag, ontslag van een statutair directeur, opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten en personeelshandboeken, reorganisaties, CAO-recht en medezeggenschapsrecht, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden; problemen met huurders en verhuurders, waarbij u kunt denken aan ontruiming, onderhuur en indeplaatsstelling; problemen met debiteuren, die opgelost zouden kunnen worden door het starten van een incassoprocedure en/of het leggen van beslag;