RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

Vroeg of laat krijgt een onderneming te maken met arbeidsrecht. Zodra er personeel in dienst wordt genomen, is er een aantal arbeidsrechtelijke zaken waar een onderneming als werkgever rekening mee moet houden.

De werkgever en arbeidsrecht. Een werkgever moet zich bij het aangaan van een dienstverband al bewust bezig houden met het arbeidsrecht. Er moet immers een vorm worden gekozen waarin de relatie met de werknemer of arbeidskracht gegoten wordt (tijdelijk dienstverband, vast dienstverband, op uitzendbasis, op freelance-basis, op oproepbasis, etc). Er moet een schriftelijk contract worden opgesteld. Er moeten voorwaarden worden afgesproken en deze voorwaarden moeten voldoen aan de wet en aan de eventueel van toepassing zijnde CAO. Een werkgever moet er vervolgens op toezien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de regels van de Arbowet en het Arbobesluit, en dat de werkplek voldoet aan de Arbo-eisen.

Een werkgever doet er voorts goed aan om een verzuimbeleid op te stellen, zodat zieke werknemers zo goed mogelijk kunnen worden begeleid bij hun herstel, reïntegratie en terugkeer naar op werkvloer. Het arbeidsrecht stelt hoge eisen als een werkgever een einde aan de arbeidsovereenkomst wenst te maken. Voor een werkgever is het verstandig om deskundig advies in te winnen voordat wordt overgegaan tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst of een aankondiging daartoe.

Niet zelden hebben verkeerde beëindigingsacties tot hoge kosten geleid, die voorkomen of beperkt hadden kunnen worden.De werknemer en arbeidsrechtEen werknemer is meestal pas bij het einde van een dienstverband bezig met zijn arbeidsrechten en -plichten. Een greep uit de vragen die zich voor een werknemer bij einde dienstverband voor kunnen doen: Welke opzegtermijn moet er in acht genomen worden? Kan er van de zijde van werknemer zomaar opgezegd worden? Geldt er een concurrentiebeding? Kan er ingestemd worden met een aangekondigd ontslag? Is er recht op een beëindigingsvergoeding en zo ja, hoe hoog zou de beëindigingsvergoeding moeten zijn?

Maasstad Advocatuur te Rotterdam heeft gespecialiseerde kennis en ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht in huis en biedt onder meer de volgende diensten aan: het begeleiden bij individueel en collectief ontslag, het voeren van ontbindingsprocedures bij de kantonrechter, het voeren van ontslagprocedures bij het UWV; het begeleiden bij ontslag van een statutair directeur;het begeleiden bij ontslag op staande voet;het begeleiden bij reorganisatie van de onderneming;het opstellen van arbeidscontracten; het opstellen van verzuimbeleid; het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld na overgang van onderneming); het opstellen van personeelshandboeken; het begeleiden bij geschillen over het concurrentiebeding en/of het relatiebeding; het adviseren bij en procederen over werkgeversaansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij ongevallen op de werkvloer en schade veroorzaakt door werknemers); het adviseren op het gebied van internationaal arbeidsrecht (bijvoorbeeld voor wat betreft grensarbeiders, werknemers uit de EU, werknemers van buiten de EU, expats).